no png found

Maatwerk tot in detail Een passie voor beton Vlekbestendig en krasvast Dé betonambachtsman Voor een uniek interieur

frankrijkduitslandengelandnederland

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van daantjebeton.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Daantjebeton. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daantjebeton is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Daantjebeton.

Daantjebeton streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Daantjebeton aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.